2017-08-24

Realizacja spektakli audiodeskrypcyjnych i integracyjnych

Zadanie „Kultura Dostępna poprzez realizację spektakli audiodeskrypcyjnych
i integracyjnych przez Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie” -
dofinansowano z środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu  Kultura dostępna.

 

Celem niniejszego zadania jest ułatwienie dostępu do kultury dla osób niewidomych
i słabowidzących oraz osobom mających utrudniony dostęp do oferty kulturalnej. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 spektakli teatralnych z użyciem audiodeskrypcji: dwa
w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz cztery wyjazdowe. Będą to przedstawienia nieodpłatne z repertuaru Teatru. Planujemy wystawić następujące tytuły:

1. „Zbrodnia i kara”, Fiodora Dostojewskiego w reżyserii: Janusza Kijowskiego – w Olsztynie, w Szczytnie i w Warszawie.

2. „Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę”, Anny Burzyńskiej, w reżyserii: Giovanny Castellanos’a – w Olsztynie, w Kartuzach i w Elblągu.

W ramach zadania przygotowane zostaną również skryptyaudiodeskrypcyjne
do  wymienionych wyżej spektakli. Ponadto zostanie wydany program teatralny dla osóbniewidomych i słabowidzących z zastosowaniem czarnodruku i alfabetu Braille'a, który widzowie otrzymają nieodpłatnie.

Poprzez partnerstwo i współpracę z ośrodkami kultury z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego z zadanie będzie miało zasięg ogólnopolski, ponadregionalny.

Partnerzy, którzy są zaangażowani w realizację zadania:

1. Fundacja Szansa Dla Niewidomych Biuro Regionalne w Olsztynie

2. Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.

3. Centrum Spotkań Europejskich "ŚWIATOWID"-  Elbląg

4. Białołęcki Ośrodek Kultury - Warszawa

5. Miejski Dom Kultury w Szczytnie

 

Całkowity koszt zadania – 75.000,00zł.

Dofinansowanie z środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 60.000,00zł.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się